Reklamační řád SaveKey

1. Případné reklamace se řídí platným právním řádem ČR.

2. Kupující je povinen zboží při převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případným vadách prodávajícího okamžitě informovat písemnou formou - e-mailem na adresu info@savekey.cz.

3. Kupující je povinen popsat vady zboží.

4. Záruční doba na přívěsek SaveKey trvá 24 měsíců

5. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dní a neprodleně o tom bude informovat kupujícího, e-mailem , telefonem. Reklamace musí být vyřízena do 30 dní od doby uplatnění. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.


Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamačních vad.


Objednat

Poslat odkaz příteli